Hlavným zameraním činnosti VK je športová príprava detí a mládeže za účelom zvyšovania ich športového majstrovstva, formovanie osobnosti mladého človeka.

VK je otvorenou, samostatnou a nezávislou, nepolitickou spoločenskou organizáciou, vyvíjajúcou svoju činnosť na demokratických princípoch.

Staršie články >>