Ďakujeme za podporu !

19. 05. 2014 |

Volejbalový klub ISKRA Hnúšťa

vyjadruje verejné poďakovanie

Veľká vďaka patrí všetkým priaznivcom volejbalu v Hnúšti, že držali palce našim kadetkám

na Majstrovstvách Slovenskej republiky v Prešove

a najmä

primátorovi mesta Mgr.Michal Bagačka, M-Bus Milan Murinček,

Espresso Mestská športová hala, Pizzeria Kaštieľ Adrián Hanes, Petra Foto,

ktorí nám pomohli finančnou podporou pri zabezpečení našej účasti na tomto podujatí.

Ď a k u j e m e ! ! !