Venujte 2% z Vaších daní na podporu mládežníckeho volejbalu v Hnúšti

29. 03. 2016 |

logo VK

     V O L E J B A L O V Ý    K L U B    ISKRA   HNÚŠŤA

     VOLLEYBALL CLUB ISKRA HNÚŠŤA, SLOVAKIA

 

Vážení športoví priatelia,

Dovoľujeme si Vás osloviť so žiadosťou o pomoc pri zabezpečovaní ekonomického chodu mládežníckého volejbalu v našom Volejbalovom klube Iskra Hnúšťa.

„Venujte 2% z Vaších daní

na podporu mládežníckeho volejbalu v Hnúšti !“

Získané finančné prostriedky použijeme na športovú prípravu našich mládežníckych družstiev. V našom klube sa pripravujú a súťažia v majstrovských súťažiach tieto mládežnícke družstvá : prípravka, mladšie žiačky, staršie žiačky, kadetky a juniorky. Družstvo junioriek nás a naše mesto Hnúšťa úspešne reprezentuje v 1. celoslovenskej lige.

Zabezpečovanie športovej prípravy týchto družstiev je finančne veľmi náročné. Pevne dúfame, že aj s Vašou podporou sa nám podarí vytvoriť také podmienky, aby sme ešte vo väčšej miere pritiahli mládež k športovaniu a vytvorili je adekvátny priestor na zmysluplnú športovú realizáciu.

V prípade, že sa rozhodnete podporiť náš volejbalový klub, uveďte vo Vašom daňovom priznaní, že suma 2% zaplatenej dane ( alebo jej časť) sa má poukázať pre

Volejbalový klub ISKRA Hnúšťa

Športová 930, 981 01 Hnúšťa

IČO 142 20 202.                  

Právna forma : občianske združenie        IMG_4878

            Za prejavenú ochotu podporiť náš mládežnícky volejbal Vám vopred ďakujeme!

Tu si môžete vytlačiť tlačivo :Vyhlasenie_FO_2015_verzia11