Ďakujeme za podporu!

05. 05. 2014 |

Volejbalový klub ISKRA Hnúšťa

vyjadruje verejné poďakovanie

Veľká vďaka patrí všetkým priaznivcom volejbalu v Hnúšti, že držali palce našim juniorkám

na Majstrovstvách Slovenskej republiky v Považskej Bystrici

a najmä

primátorovi mesta Mgr.Michal Bagačka, M-Bus Milan Murínček,

PMX Vladimír Maslen,Total Sport Dušan Ďubek,

PaedDr.. Zuzana Vojteková, Ing. Erika Hrušková,

Milan Pašák, Hostinec Maťo Tomáš Hlôška,

Lekáreň Verapharm, p.M.Kradláková,

ktorí nám pomohli finančnou podporou pri zabezpečení našej účasti na tomto podujatí.

Ď a k u j e m e ! ! !