Môžete si vyzdvihnúť členské preukazy na rok 2011

19. 01. 2011 |

Oznam pre členov VK Iskra Hnúšťa a volejbalových fanúšikov

Volejbalový klub Iskra Hnúšťa Vám ponúka stať sa našimi členmi, a tak sa spolupodieľať na dianí v klube.

Prihlášku je možné si vyžiadať na sekretariáte VK Iskra Hnúšťa v športovej hale.

Našim členom zároveň oznamujeme, že sú pripravené členské preukazy

na rok 2011.

Členské príspevky na rok 2011

sú pre dospelých 5,00 €, seniorov 3,00 € a mládež 4,00 €

Po vyplatení si členského príspevku obdržíte členský preukaz na rok 2011.

Zároveň oslovujeme rodičov:

priveďte svoju dcéru do nášho klubu, kde spoločnou prácou zmysluplne nasmerujeme využívanie voľného času Vašich detí.

Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu !

Ing. Juraj R e m e ň

prezident VK Iskra Hnúšťa