Kadetky

KADETKY – súťažný ročník 2008 – 2009

Zľava horný rad:

Štefan Majeský – tréner, Michala Mrnková, Jana Knappová, Kristína Ďurindová, Zuzana Vojteková, Jana Zatrochová, Igor Pasiar – tréner

Zľava dolný rad:

Petra Ďurišová, Nina Miková, Lucia Tokárová, Katarína Pinčáková, Lívia Sliacka