Ženy

Družstvo žien 2008/2009

Zľava horný rad:

Miroslava Szőkeová, Radka Národová, Pavlína Slivková, Martina Palíková, Petra Ďurišová, Jana Lumnitzerová, Erika Migaľová, Štefan Bukviar (tréner)

Zľava dolný rad:

Alexandra Bukviarová, Jana Zatrochová, Petra Bartová, Michaela Šuniarová, Ivana Katreniaková