Nové

21. 09. 2016 |

erb-bbsk

Nové tréningové pomôcky pre Volejbalový klub Iskra Hnúšťa

 

Hlavným zameraním Volejbalového klubu Iskra Hnúšťa je športová príprava detí a mládeže za účelom upevňovania ich zdravia, zvyšovania telesnej i duševnej zdatnosti a športovej výkonnosti, ako aj formovanie osobnosti mladého človeka. 

Výsledky, ktoré volejbalový klub dosahuje na regionálnych a celoslovenských súťažiach, možno dosahovať aj vďaka zázemiu a vybaveniu pre tréningovú činnosť, ktoré bolo v tomto roku doplnené o  nové tréningové pomôcky. Vďaka podpore z Banskobystrického samosprávneho kraja zakúpil volejbalový klub prekážkový systém a závažia na ruky i nohy, ktoré sú vhodné pre kondičné cvičenia. Rovnako pribudli aj posilňovacie tréningové pomôcky –  ide o sety odporových gúm, ktoré slúžia ako pomôcka pre efektívny tréning dynamiky pohybov, švihov a k precvičeniu viacerých svalových skupín.

Realizáciou projektu došlo k rozšíreniu technického vybavenia volejbalového klubu o ďalšie pomôcky a zariadenia, ktoré budú využívané počas pravidelných tréningov, za čo aj touto cestou ďakujeme.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA