Orgány VK Iskra

Správna rada VK Iskra Hnúšťa
predseda : Ing. Miroslav Mrnka – prezident Vk Iskra
zástupca mesta Hnúšťa : Mgr. Michal Bagačka – primátor mesta Hnúšťa
zástupca školy so ŠŠS : Mgr. Emília Urbanová- riaditeľka ZŠ Nábrežie Rimavy
zástupca sponzorov : Ing. Erika Hrušková
športový riaditeľ VK Iskra : Mgr. Štefan Majeský
   
Dozorná rada VK Iskra Hnúšťa
predseda : Marcel Migaľa
člen : Marcel Tokár
člen : Peter Sliacky
   
Výkonná rada
prezident : Ing. Miroslav Mrnka
viceprezident :: Ing. Juraj Remeň
športový riaditeľ : Mgr. Štefan Majeský
technický riaditeľ : Igor Pasiar
ekonóm : Miroslava Szokeová
sekretár : Mgr. Beáta Tokárová