Podporte zdravý životný štýl mládeže 2% z vašej dane

02. 03. 2015 |

juniorkykadetkystziackymlziacky

 VOLEJBALOVÝ   KLUB   ISKRA   HNÚŠŤA

VOLLEYBALL CLUB ISKRA HNÚŠŤA, SLOVAKIA

 Vážení športoví priatelia,

  Dovoľujeme si Vás osloviť so žiadosťou o pomoc pri zabezpečovaní ekonomického chodu mládežníckého volejbalu

      v našom Volejbalovom klube Iskra Hnúšťa.

         Dovoľujeme si Vás osloviť so žiadosťou o pomoc pri zabezpečovaní ekonomického chodu mládežníckého volejbalu v našom Volejbalovom klube Iskra Hnúšťa.

„Venujte 2% z Vaších daní na podporu mládežníckeho volejbalu v Hnúšti !“

 Získané finančné prostriedky použijeme na športovú prípravu našich mládežníckych družstiev. V našom klube sa pripravujú a súťažia v majstrovských súťažiach tieto mládežnícke družstvá : prípravka, mladšie žiačky, staršie žiačky, kadetky a juniorky. Družstvo junioriek nás a naše mesto Hnúšťa úspešne reprezentuje v 1. celoslovenskej lige.

Zabezpečovanie športovej prípravy týchto družstiev je finančne veľmi náročné. Pevne dúfame, že aj s Vašou podporou sa nám podarí vytvoriť také podmienky, aby sme ešte vo väčšej miere pritiahli mládež k športovaniu a vytvorili je adekvátny priestor na zmysluplnú športovú realizáciu.

V prípade, že sa rozhodnete podporiť náš volejbalový klub, uveďte vo Vašom daňovom priznaní, že suma 2% zaplatenej dane ( alebo jej časť) sa má poukázať pre

Volejbalový klub ISKRA Hnúšťa, Športová 930, 981 01 Hnúšťa

IČO 142 20 202.                  

Právna forma : občianske združenie

IMG_1456

Za prejavenú ochotu podporiť náš mládežnícky volejbal Vám vopred ďakujeme!

tu si môžete stiahnuť potrebné tlačivo 090509