Venujte nám 2 % z dane

19. 03. 2012 |

„Venujte 2% z Vašich daní 

na podporu mládežníckeho volejbalu v Hnúšti !“ 

Vážení športoví priatelia,  

Dovoľujeme si Vás osloviť so žiadosťou o pomoc pri zabezpečovaní ekonomického chodu mládežníckeho volejbalu  

v našom Volejbalovom klube Iskra Hnúšťa.  

Získané finančné prostriedky použijeme na športovú prípravu našich mládežníckych družstiev. V našom klube súťažia v majstrovských súťažiach mládežnícke družstvá – prípravka, mladšie žiačky, staršie žiačky, kadetky a juniorky v 1. lige SR. 

Pevne dúfame, že s Vašou podporou sa nám podarí vytvoriť také podmienky, aby sme ešte vo väčšej miere pritiahli mládež k športovaniu a vytvorili je adekvátny priestor na zmysluplnú športovú realizáciu. 

Ak sa rozhodnete podporiť náš klub,  

uveďte vo Vašom daňovom priznaní, že suma 2% zaplatenej dane ( alebo jej časť) sa má poukázať pre 

Volejbalový klub ISKRA Hnúšťa 

Športová 930, 981 01 Hnúšťa 

IČO 142 20 202. 

Právna forma : občianske združenie 

Za prejavenú ochotu podporiť náš mládežnícky volejbal Vám vopred ďakujeme. 


 

Mgr. Michal   B a g a č k a             Ing. Miroslav M r n k a                    Ing. Juraj   R e m e ň 

  

primátor mesta Hnúšťa                             prezident                                       člen  VV Iskra 

člen Správnej rady VK Iskra               VK Iskra Hnúšťa                   člen Správnej rady VK Iskra  

Tu si stiahni potrebné tlačivá :  

Potvrdenie_o_zaplateni_dane_2011(1)

vyhlasenie_20112