Pozývame Vás na valné zhromaždenie VK Iskra Hnúšťa

05. 06. 2013 |

P o z v á n k a

Vážení členovia Volejbalového klubu,

vážení priaznivci volejbalu,

vážení rodičia,

Výkonná rada Volejbalového klubu Iskra Hnúšťa

Vás pozýva na

V a l n é   z h r o m a ž d e n i e

Volejbalového klubu Iskra Hnúšťa, ktoré sa uskutoční

dňa 11.júna.2013, t.j. v utorok o 1800 hod.

v Mestskej športovej hale v Hnúšti.

Na Valnom zhromaždení bude zhodnotená činnosť Volejbalového klubu za súťažné sezóny 2011/20102 a 2012/2013, príjmu sa závery, ktoré budú pre ďalšiu činnosť klubu rozhodujúce. Pevne dúfame, že sa rokovania zúčastníte a svojou aktívnou účasťou prispejete k ďalšej úspešnej činnosti klubu.

Ing.  Miroslav  M r n k a

prezident VK Iskra