Rodičia ďakujeme Vám!

02. 02. 2012 |

Ďakujeme !

Volejbalový klub Iskra Hnúšťa, vyjadruje poďakovanie rodičom, ktorí ochotne poskytli svoje služby s vlastným autom pre zabezpečenie dopravy družstiev na majstrovské zápasy v jesennej časti volejbalových súťaží. Týmto veľmi pomohli zmierniť finančné problémy klubu, ktoré máme pri zabezpečovaní chodu volejbalového klubu. Veríme, že sa nám túto spoluprácu rodičov a pomoc pri zabezpečovaní svojpomocnej dopravy na zápasy bude dariť i naďalej zabezpečovať. Týmto rodičia pomáhajú aj svojim dcéram, a tak im vytvárajú priaznivé podmienky pre ich volejbalový rast.

Ďakujeme najmä rodičom hráčok:

Lucii Krajčiovej, Lívii Knechtovej, Patrícii Vetrákovej, Alexandry Parobekovej, Diany Lackovej, Nikoly Perenčayovej, Natálii Brndiarovej, Radky Vojtekovej, Grétky Mitterpachovej, Kristíny Šulyokovej, Vanessy Stahovej, Ivany Masárovej