Venujte 2% z dane na rozvoj mládeže v Hnúšti

30. 01. 2012 |

Vážení športoví priatelia,                                                                                                                   

dovoľujeme si Vás osloviť so žiadosťou o pomoc pri zabezpečovaní ekonomického chodu mládežníckeho volejbalu v našom Volejbalovom klube Iskra Hnúšťa.                                                                                                           

„Venujte 2% z Vaších daní na podporu mládežníckeho volejbalu v Hnúšti !“

Získané finančné prostriedky použijeme na športovú prípravu našich mládežníckych družstiev. V našom klube sa pripravujú a súťažia v majstrovských súťažiach tieto mládežnícke družstvá : prípravka, mladšie žiačky, staršie žiačky, kadetky a juniorky. Družstvo junioriek úspešne reprezentuje v 1. celoslovenskej juniorskej lige a ostatné družstvá sú tiež na popredných miestach v svojich súťažiach. Zabezpečovanie športovej prípravy týchto družstiev je finančne veľmi náročné. Pevne dúfame, že aj s Vašou podporou sa nám podarí vytvoriť také podmienky, aby sme ešte           vo väčšej miere pritiahli mládež k športovaniu a vytvorili je adekvátny priestor na zmysluplnú športovú realizáciu.        

V prípade, že sa rozhodnete podporiť náš klub uveďte vo Vašom daňovom priznaní, že suma 2%  zaplatenej dane ( alebo jej časť) sa má poukázať pre

Volejbalový klub ISKRA Hnúšťa 

Športová 930, 981 01 Hnúšťa

IČO 142 20 202.                   

Právna forma : občianske združenie     

Za prejavenú ochotu podporiť náš mládežnícky volejbal Vám vopred ďakujeme!                                                                                                                                                                                       

  Mgr. Michal   B a g a č k a                Ing. Miroslav M r n k a                          Ing. Juraj   R e m e ň

     primátor mesta Hnúšťa                             prezident                                           viceprezident

člen Správnej rady VK Iskra                  VK Iskra Hnúšťa                              VK Iskra Hnúšťa Iskra