Venujte 2% z Vaších daní na podporu mládežníckeho volejbalu v Hnúšti !

20. 02. 2014 |

Vážení športoví priatelia,

Dovoľujeme si Vás osloviť so žiadosťou o pomoc pri zabezpečovaní ekonomického chodu mládežníckeho volejbalu v našom Volejbalovom klube Iskra Hnúšťa.

„Venujte 2% z Vaších daní na podporu mládežníckeho volejbalu v Hnúšti !“

Získané finančné prostriedky použijeme na športovú prípravu našich mládežníckych družstiev. V našom klube sa pripravujú a súťažia v majstrovských súťažiach tieto mládežnícke družstvá : prípravka, mladšie žiačky, staršie žiačky, kadetky a juniorky. Družstvo junioriek úspešne reprezentuje v 1. celoslovenskej juniorskej lige a ostatné družstvá sú tiež na popredných miestach v svojich súťažiach.

Zabezpečovanie športovej prípravy týchto družstiev je finančne veľmi náročné. Pevne dúfame, že aj s Vašou podporou sa nám podarí vytvoriť také podmienky, aby sme ešte         vo väčšej miere pritiahli mládež k športovaniu a vytvorili je adekvátny priestor na zmysluplnú športovú realizáciu.

V prípade, že sa rozhodnete podporiť náš klub uveďte vo Vašom daňovom priznaní za rok 2013, že suma 2% zaplatenej dane ( alebo jej časť) sa má poukázať pre

Volejbalový klub ISKRA Hnúšťa

Športová 930, 981 01 Hnúšťa

IČO 142 20 202.

Právna forma : občianske združenie


Za prejavenú ochotu podporiť náš mládežnícky volejbal Vám vopred ďakujeme.

Mgr. Michal   B a g a č k a                  Ing. Miroslav M r n k a                  Ing. Juraj   R e m e ň

primátor mesta Hnúšťa                             prezident                                        člen  VV Iskra

člen Správnej rady VK  Iskra                  VK  Iskra Hnúšťa                 člen Správnej rady VK  Iskra

Tu si možno vytlačiť tlačivo    Vyhlasenie 2014