Venujte 2% z Vašich daní na podporu mládežníckeho volejbalu v Hnúšti!

18. 02. 2011 |

Vážení športoví priatelia,

Dovoľujeme si Vás osloviť so žiadosťou o pomoc pri zabezpečovaní ekonomického chodu mládežníckeho volejbalu v našom Volejbalovom klube Iskra Hnúšťa.

Venujte 2% z Vašich daní na podporu mládežníckeho volejbalu v Hnúšti!

Získané finančné prostriedky použijeme na športovú prípravu našich mládežníckych družstiev. V našom klube sa pripravujú a súťažia v majstrovských súťažiach tieto mládežnícke družstvá : prípravka, mladšie žiačky, staršie žiačky, kadetky a ženy. Družstvo žien úspešne reprezentuje v 1. celoslovenskej lige žien.

Zabezpečovanie športovej prípravy týchto družstiev je finančne veľmi náročné. Pevne dúfame, že aj s Vašou podporou sa nám podarí vytvoriť také podmienky, aby sme ešte         vo väčšej miere pritiahli mládež k športovaniu a vytvorili je adekvátny priestor na zmysluplnú športovú realizáciu.

V prípade, že sa rozhodnete podporiť náš klub uveďte vo Vašom daňovom priznaní, že suma 2% zaplatenej dane ( alebo jej časť) sa má poukázať pre

Volejbalový klub ISKRA Hnúšťa

Športová 930, 981 01 Hnúšťa

IČO 142 20 202.

Právna forma : občianske združenie

Za prejavenú ochotu podporiť náš mládežnícky volejbal Vám vopred ďakujeme.

Mgr. Michal   B a g a č k a                                                        Ing. Juraj   R e m e ň

primátor mesta Hnúšťa

člen Správnej rady VK Iskra                                                     člen VV VK Iskra

Potvrdenie o zaplateni dane 2010