XVI.ročník volejbalového turnaja junioriek

25. 08. 2010 |

V o l e j b a l o v ý    k l u b    I S K R A    H n ú š ť a

Vás pozýva

na

XVI.ročník volejbalového turnaja junioriek

MEMORIÁL MICHALA LUMNITZERA

28.augusta 2010

TJŠK VK Krupina

TJ Slávia TU Zvolen

MVK Poltár

MŠK Žiar nad Hronom

ŠKM Liptovský Hrádok

VK Spišská Nová Ves

VK ISKRA Hnúšťa  A

VK ISKRA Hnúšťa  B

Začiatok turnaja :   v sobotu o 900 hod.                     Miesto: Mestská šporová hala Hnúšťa